+

Fundusze UE


Prawnicy działający w ramach Kancelarii stanowią zespół mogący poszczycić się doświadczeniem nabytym podczas obsługi prawnej kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej bądź środków krajowych (m.in. POIG, RPO WP, POKL, INNOLOT, INNOTECH, PBS). Posiadamy również doświadczenie
w sporządzaniu kompletnych wniosków o dofinansowanie oraz w zarządzaniu i rozliczaniu projektów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy skuteczne i profesjonalne usługi dla przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować lub realizują projekty przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych.

Nasze usługi obejmują:

A
Przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników takich jak np. studium wykonalności, opinie o innowacyjności, badania rynkowe, analizy finansowe)

A
Ustalanie statusu MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) oraz optymalizację MŚP, które polega na przekształceniu struktur formalno-prawnych przedsiębiorstw umożliwiających aplikowanie o dofinansowanie

A
Interpretację przepisów prawnych regulujących instytucję pomocy publicznej

A
Zakładanie podmiotów spełniających warunki formalne odpowiednich konkursów

A
Doradztwo na każdym etapie realizacji projektu

A
Obsługę niezbędnego transferu technologii oraz przekazania praw własności intelektualnych i przemysłowych

A
Przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej takiej jak raporty, sprawozdania czy wnioski o płatność

A
Doradztwo w trakcie kontroli realizacji projektu

A
Obsługa postępowań odwoławczych – sporządzanie protestów lub odwołań

A
Prowadzenie spraw przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym polegające na sporządzeniu skargi do sądu uwzględniającej specyfikę prawa regulującego dofinansowania unijne i krajowe oraz reprezentowanie klienta podczas postepowania sądowego