Zespół


Barbara Spirała-Taradajko – radca prawny, audytor

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, studiowała prawo również na Wydziale Prawa P. J. Safaric University. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Audytu strategicznego w instytucjach publicznych i prywatnych” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Na rynku usług prawnych od 2008 roku. Zatwierdzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako konsultant Krajowego Systemu Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielała porad prawnych na łamach ogólnopolskiego tygodnika „7 Dni Puls Tygodnia”.
Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych takich jak fundacje i stowarzyszenia działających m.in. jako instytucje otoczenia biznesu.
Specjalista prawa gospodarczego oraz cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, prawa pracy oraz prawa spadkowego. W ramach działalności zajmuje się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa w procesach inwestycyjnych, a w szczególności problematyką prawną nieruchomości. Posiada również bogate doświadczenie procesowe.


Aleksander Taradajko – radca prawny

Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, studiował prawo również na Wydziale Prawa P. J. Safaric University. Uczestnik miesięcznych warsztatów w Oradei organizowanych przez Komisję Europejską oraz Uniwersytet w Yorku na temat: „Media and Intercultural Dialogue”.
W 2015 zdał akredytowane egzaminy, dzięki czemu uzyskał międzynarodowy Certyfikat PRINCE2® Practitioner (Projects In Controlled Environments) w zakresie metodyki zarządzania.
Na rynku usług prawnych działa od 2009 r., w latach 2012-2014 pełnił również funkcję rzecznika prasowego dużego podmiotu sektora finansów publicznych. Ekspert Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w projekcie „Bezpieczna komercjalizacja w projektach POIG”. Od 2015 r. Członek Rady Programowej Inkubatora Technologicznego zarządzanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (RARR).
Specjalista z zakresu obsługi przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów funkcjonowania spółek.
Posiada bogate doświadczenie z zakresu obsługi projektów finansowanych ze środków unijnych i krajowych, transferu technologii, praktycznego stosowania prawa własności intelektualnej, prawa prasowego oraz prawa umów.