Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/platne/serwer186317/public_html/taradajko.pl/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/modules/aioseop_opengraph.php on line 825
Tarcza antykryzysowa już obowiązuje – co oznacza dla przedsiębiorcy | Kancelarie Radców Prawnych Spirała i Taradajko +

Tarcza antykryzysowa już obowiązuje – co oznacza dla przedsiębiorcy

Tarcza antykryzysowa już obowiązuje – co oznacza dla przedsiębiorcy

Pakiet antykryzysowy (albo inaczej tarcza antykryzysowa) został wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Tarcza to pakiet rozwiązań, który ma na celu pomoc w przetrwaniu kryzysu gospodarczego wywołanego koronawirusem. W dzisiejszym wpisie przybliżę Wam kwestie związane z możliwością zwolnienia z opłacania składek ZUS, uzyskania świadczenia postojowego oraz dofinansowań związanych ze spadkiem obrotów w Twojej firmie.

Zwolnienie ze składek ZUS

Możesz skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na okres 3 miesięcy jeśli jesteś przedsiębiorcą jednoosobowym lub zatrudniasz maksymalnie do 9 pracowników. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest to abyś prowadził działalność przed 1 lutym 2020 roku. W przypadku gdy zatrudniasz pracowników zwolnienie z ZUS dotyczy zarówno Ciebie jak i Twoich pracowników. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników musisz dodatkowo spełnić warunek, aby Twoje przychody w marcu 2020 roku nie były wyższe niż 300 % prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku. Zwolnienie z ZUS nie jest automatyczne, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do ZUS. Zwolnienie obowiązuje na okres 3 miesięcy, od 1 marca do 31 maja 2020 roku. Zwolnienie dotyczy wszystkich płaconych składek ZUS.

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą

Jeżeli na skutek pandemii doszło do przestoju w prowadzonej przez Ciebie działalności możesz uzyskać świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia postojowego jest spadek Twoich przychodów co najmniej o 15 % w stosunku do miesiąca poprzedzającego spadek przychodów. Dodatkowo Twój przychód w miesiącu, w którym spadły Twoje przychody nie może być większy niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Również i w tym przypadku warunkiem jest rozpoczęcie prowadzenia działalności przed 1 lutego 2020 r. Jeżeli zawiesiłeś działalność po 31 stycznia 2020 r. świadczenie postojowe będzie Ci przysługiwało pod warunkiem, iż Twój przychód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku jest mniejszy niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Aby otrzymać świadczenie musisz złożyć wniosek do ZUS.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Jeżeli w Twojej firmie na skutek pandemii nastąpił spadek obrotów gospodarczych (tzn. spadek sprzedaży towarów lub usług nie mniej niż 15 % w dwóch kolejnych miesiącach lub 25 % w jednym miesiącu), aby zapobiec zwalnianiu pracowników masz możliwość zwrócić się z wnioskiem o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

W sytuacji objęcia przestojem pracownika możesz wypłacić mu obniżone wynagrodzenie (nie więcej niż o 50 %). Obniżone wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku gdy zdecydujesz się na obniżenie wymiaru czasu pracy w związku ze spadkiem Twoich obrotów gospodarczych to obniżenie etatu nie może być większe niż 20 %. Przy czym etat pracownika po jego obniżeniu nie może być mniejszy niż 0,5 etatu, zaś jego wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie.

Dofinansowanie w przypadku obniżenia wynagrodzenia wyniesie 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku obniżenia etatu dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dofinansowanie przysługuje maksymalnie na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS

W przypadku spadku obrotów możesz również zwrócić się do Starosty z wnioskiem o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość przyznanego dofinansowania będzie zależna od wysokości o jaką obroty w Twojej firmie spadły. Dofinansowanie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i jest wypłacane w okresach miesięcznych. W tym wypadku będziesz miał obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie  przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania przez okres równy temu okresowi.

Z takim wnioskiem możesz się również zwrócić w przypadku gdy jako osoba fizyczna prowadzisz działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników jednakże dotyczyć to będzie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Jako uzupełnienie wskazać należy, iż po spełnieniu warunków przedsiębiorca może wnioskować o udzielenie pożyczki w wysokości 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.

Ustawa wprowadziła szereg innych przepisów mających odciążyć przedsiębiorcę, o których poinformujemy w kolejnych wpisach.