Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/platne/serwer186317/public_html/taradajko.pl/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/modules/aioseop_opengraph.php on line 825
Jak zakłada się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? | Kancelarie Radców Prawnych Spirała i Taradajko +

Zakładanie spółki z.o.o. krok po kroku

Zakładanie spółki z.o.o. krok po kroku

Założenie każdej spółki, także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wymaga podjęcia odpowiednich kroków, by spełnić wymagania prawne i formalne związane z jej rejestracją. Warto wiedzieć, że istnieją dwie drogi prowadzące do prawidłowego zarejestrowania takiej spółki: internetowa i tradycyjna. Jak przebiega ten proces?

Rejestracja spółki z o.o. metodą tradycyjną

Do założenia spółki w sposób tradycyjny konieczna jest obecność notariusza oraz wspólników lub ich pełnomocników. Notariusz, na podstawie uzyskanych danych, sporządza umowę spółki, która musi zawierać:

  • dane wspólników, uzyskane na podstawie ich dokumentów tożsamości,
  • firmę i siedzibę spółki,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
  • informację o tym, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  • informację o rodzaju działalności, jaką ma wykonywać spółka.

Ponadto trzeba pamiętać, że spółka z o.o., jako spółka kapitałowa, musi mieć w umowie zapisaną wysokość włożonego kapitału, który nie może być mniejszy niż 5 000 złotych. Warto w umowie zawrzeć informacje o sposobie reprezentowania spółki i zarządzie. Opłata dla notariusza za wykonanie tych czynności jest zależna od poziomu kapitału zakładowego spółki.

Do powstania spółki konieczne jest oprócz zawarcia umowy spółki także wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołanie zarządu, powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki oraz wpis do rejestru przedsiębiorców. Zawarcie spółki z o.o. należy w ciągu 6 miesięcy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego oraz umieścić ogłoszenie o rejestracji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłaty za te czynności wynoszą kolejno 500 zł i 100 zł i są stałe.

Zakładanie spółki z o.o. przez internet

Umowa spółki z o.o. może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Chcąc założyć spółkę z o.o. samodzielnie, należy wejść na stronę www.ems.ms.gov.pl i założyć konto z profilem przedsiębiorstwa. Następnie należy wybrać formę tworzonej spółki, a więc spółkę z o.o. i postępować zgodnie ze wskazówkami, uzupełniając kolejne formularze. Po zakończeniu ich wypełniania zostajemy przekierowani do wniosków sądowych, a następnie musimy podpisać dokumenty za pomocą podpisu elektronicznego lub z użyciem konta ePUAP. Następnie jesteśmy przekierowywani do bankowości elektronicznej, w celu uiszczenia stosownych opłat. Dokumenty trafiają do sądu i w ciągu 24 godzin spółka zostaje zarejestrowana. Koszty rejestracji spółki w ten sposób są niższe ze względu na pominięcie opłat dla notariusza. Mniejsza o połowę jest również opłata sądowa od wniosku o wpis do rejestru i wynosi 250 zł.

Którą z dróg wybrać?

Choć może się wydawać, że rejestracja przez internet jest korzystniejsza ze względu na czas i koszty, nie zawsze jest to prawdą. Rejestracja tradycyjna daje większe możliwości ukształtowania umowy spółki i wpisania do niej zapisów, które nie są standardowe, lecz w naszej sytuacji lepiej zabezpieczają interesy spółki i poszczególnych wspólników. Droga internetowa jest korzystna dla małych spółek, aczkolwiek daje pewne ograniczenia, takie jak brak możliwości ukształtowania roku obrotowego inaczej niż rok kalendarzowy, możliwości pokrycia kapitału zakładowego wyłącznie wkładami pieniężnymi, czy sposobu zbycia udziałów. Trzeba też pamiętać, że nieznajomość prawa nie chroni nas przed odpowiedzialnością przed nim. Z pewnością przed podjęciem decyzji, którą drogę wybrać i który sposób rejestracji w naszej sytuacji jest korzystniejszy, warto skorzystać z pomocy prawnej.